Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Komponen Kurikulum Merdeka

Komponen Kurikulum Merdeka. Kurikulum merdeka adalah salah satu inisiatif yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberi kebebasan kepada guru-guru dan sekolah-sekolah dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan keperluan dan kecenderungan pelajar. Kurikulum merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan, menggalakkan kreativiti dan inovasi, serta memupuk nilai-nilai patriotisme dan keusahawanan di kalangan pelajar.
Komponen Kurikulum Merdeka

Komponen utama kurikulum merdeka adalah:


1. Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS). 

PBS adalah sistem penilaian yang menilai pencapaian pelajar berdasarkan aktiviti pembelajaran yang dilakukan di dalam dan di luar kelas. PBS tidak bergantung kepada peperiksaan akhir, tetapi menggunakan pelbagai instrumen penilaian seperti ujian, tugasan, projek, portfolio, pentaksiran rakan sebaya, dan sebagainya. PBS memberi gambaran yang lebih holistik dan menyeluruh tentang kemahiran dan kompetensi pelajar.

2. Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21). 

PAK21 adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kemahiran abad ke-21 seperti berfikir kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, bekerjasama, kreativiti, dan inovasi. PAK21 menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang aktif, bermakna, dan kontekstual seperti pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan penyiasatan, dan sebagainya. PAK21 juga melibatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sebagai alat bantu mengajar dan belajar.

3. Kurikulum Standard Sekolah Malaysia (KSSM). 

KSSM adalah kurikulum yang menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang telah digunakan sejak tahun 1989. KSSM adalah kurikulum yang lebih fleksibel, dinamik, dan relevan dengan keperluan masa kini dan masa depan. KSSM mempunyai tiga komponen iaitu komponen teras, komponen elektif, dan komponen kokurikulum. Komponen teras adalah mata pelajaran yang wajib diambil oleh semua pelajar seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral, dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Komponen elektif adalah mata pelajaran yang boleh dipilih oleh pelajar mengikut minat dan bakat mereka seperti Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Sains Komputer, Reka Bentuk dan Teknologi, Seni Visual, Muzik, Perdagangan, Perakaunan, Ekonomi Asas, Geografi, Kemahiran Hidup Bersepadu, dan sebagainya. Komponen kokurikulum adalah aktiviti-aktiviti yang dilakukan di luar kelas seperti sukan, persatuan, kelab, badan beruniform, kesenian dan kebudayaan.

4. Penglibatan Komuniti. 

Penglibatan komuniti adalah aspek penting dalam kurikulum merdeka kerana ia dapat meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat setempat. Penglibatan komuniti melibatkan kerjasama antara sekolah dengan ibu bapa, NGO, industri, agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dalam menyediakan sumber-sumber pendidikan yang berkualiti untuk pelajar. Penglibatan komuniti juga dapat memberi peluang kepada pelajar untuk belajar dari pengalaman nyata dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di sekolah dalam situasi sebenar.

Kurikulum merdeka adalah satu langkah progresif dalam usaha meningkatkan sistem pendidikan negara. Dengan kurikulum merdeka ini diharapkan pelajar dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam serta kemahiran yang relevan dan berdaya saing untuk menghadapi cabaran abad ke-21.